Bepalen van de missie en de waarden van uw organisatie.

organisatie

strategie bepaling

Strategie bepaling

Het krijgen van inzicht om uw organisatie, dienst of product een gezicht te geven. Dat is waar wij samen met u aan werken.

doel

Het bepalen van de missie en de waarden van uw organisatie.

hoe

Missie en waarden van uw organisatie bepalen we samen middels een brainstorm. De resultaten worden vastgelegd.
Visie, doelen en roadmap stellen we vast middels een brainstorm die vervolgens wordt uitgewerkt.

Strategie bepaling

Het krijgen van inzicht om uw organisatie, dienst of product een gezicht te geven. Dat is waar wij samen met u aan werken.

doel

Het bepalen van de missie en de waarden van uw organisatie.

hoe

Missie en waarden van uw organisatie bepalen we samen middels een brainstorm. De resultaten worden vastgelegd.
Visie, doelen en roadmap stellen we vast middels een brainstorm die vervolgens wordt uitgewerkt.