Zorgorganisaties in Noordoost-Brabant werken samen aan het duurzaam grootschaliger inzetten van technologie.

# Opdracht projectleiding met inventarisatie, communicatie en organisatie event.

Technologie implementeren

Zorgkantoor VGZ biedt de mogelijkheid voor de VVT in Noordoost-Brabant om grootschaliger technologie in de zorg te implementeren. Met de door hen beschikbaar gestelde middelen kunnen stappen gezet worden naar een goed en gezond klimaat voor zorgprofessionals en meer zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor cliënten en bewoners.

Implementatie

Eind 2019 is het project implementatie zorgtechnologie gestart in Noordoost-Brabant met BrabantZorg, Zorggroep Elde Maasduinen en Laverhof als eerste vertegenwoordigers. Dit wordt gedaan onder de naam BIZI: Brabant Implementeert Zorg Innovaties. De BIZI-aanpak is gericht op vijf pijlers; Bewust, Vaardig, Behoefte, Aanpak en Kennis. Projecten zijn Verschonen met slim inco en Digitaal Vaardig.
De opgedane kennis, uit pijler vijf, wordt beschikbaar gesteld voor VVT-organisaties en andere geïnteresseerden. Dit gebeurt via de BIZI website,
www.bizi.community met daarop een kennisbank. Via de nieuwsbrief BIZI Update worden betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de laatste wijzigingen.
Bij het event Van Inspiratie naar Innovatie Event werd inspiratie opgedaan om te komen tot innovatieve projecten in de zorg. Een behoefteonderzoek onder zorgmedewerkers en cliënten op de werkvloer is vastgelegd in een rapport.

dossier

opdrachtgever

project

organisatie

communicatie

creatie

webdesign

Brabantzorg, Zorggroep Elde Maasduinen, Laverhof

BIZI

Projectleiding, procesmanagement, onderzoek

Website, nieuwsbrief, social media

Logo, huisstijlmiddelen, website, nieuwsbrief

Studio Sterck

dossier

opdrachtgever

Brabantzorg, Zorggroep Elde Maasduinen, Laverhof

project

BIZI

organisatie

Projectleiding, procesmanagement, onderzoek

communicatie

Website, nieuwsbrief, social media

creatie

Logo,huisstijlmiddelen, website, nieuwsbrief

webdesign

Studio Sterck

     

organisatie | communicatie | creatie | contact | privacy